TarievenUitsluitend privéles.

Betaling kan vooraf per jaar of per maand. Het maandbedrag is een aflossing over 12 maanden. Bij betaling van het jaarbedrag binnen twee weken na aanvang van de lessen geldt een korting van €75,-Lesvorm

Per jaar (incl €75 korting)

Per maand (12 maanden)

t/m 20 jaar (0% btw)30 min

1445

126,67

45 min

2205

190

60 min

2965

253,33

90 min

4485

380

120 min

6005

506,67

vanaf 21 jaar (21%btw)30 min

1748,45

153,27

45 min

2668,05

229,9

60 min

3587,65

306,53

90 min

5426,85

459,80

120 min

7266,05

613,07

in minuten per week
5 rittenkaart: 5 uur €490 exclusief btw

Koop vijf lessen van een uur als je al kunt pianospelen en alleen een bepaalde techniek of akkoorden wilt leren of een intensieve concerttraining wil krijgen. De vijf lessen moeten binnen een half jaar zijn gehaald.


Algemene voorwaarden:

• Bij het jaarcontract wordt gestreefd om minimaal 34 en maximaal 38 lessen binnen 12 maanden te geven.
• Officiële feest- en schoolvakanties worden aangehouden. Er zijn in totaal 38 lesweken per jaar.
• Bij lesverzuim van de student, ongeacht door ziekte of andere redenen, wordt geen restitutie op het lesgeld verleend, noch de verloren lessen ingehaald. Lessen die meer dan 24 uur vóór aanvang van de les door de student worden geannuleerd, kunnen in overleg met docent worden verplaatst.
• De lessen die uitvallen door concerten, uitvoeringen, waarbij de student zelf participeert, worden niet ingehaald. De opdrachten die de docent uit hoofde van zijn beroep als uitvoerend musicus aanneemt, worden ingehaald of vervangen.
• Vallen de lessen uit door ziekte van docent, dan wordt vanaf de derde les verrekend, dan wel vervangen.
• Bij vooruitbetaalde lesgelden: Wordt er binnen het lesjaar of voor het verstrijken van het maximale aantal lessen, door de leerling opgezegd, dan stoppen de lessen per omgaande, met inachtneming van een maand opzegtermijn, zonder restitutie voor gederfde en/of resterende lessen. Er is een “no-refund” beleid.
• Bij onvoldoende inzet, interesse en/of aanleg van de leerling/student, zulks ter beoordeling van de docent, behoudt de docent het recht de lessen te allen tijde te beëindigen. Bij vooruitbetaling wordt dan gecrediteerd voor de nog uitstaande lesmaanden.
• De proefles is vrijblijvend en gratis tot aan de officiële aanmelding. De proefles wordt dan in het te sluiten lescontract meegeteld als lesverrichting.
• Afmelding geschiedt uitsluitend per email met in achtneming van een maand opzegtermijn volgens bovenstaande voorwaarden via het emailadres info@snijtsheuvel.nl.
• Af- en aanmelden in de maanden juli en augustus is niet mogelijk.